kantoor

 Pieter Gijbels 

Pieter

Op 16 jarige leeftijd ben ik, Pieter Gijbels, in dienst getreden bij de Belastingdienst. Na het werken op verschillende administratieve afdelingen en het volgen van een scala aan fiscale opleidingen, ben ik 12 jaar werkzaam geweest als controlemedewerker.

 

Onderzoeken werden ingesteld voor alle soorten belastingen en alle soorten bedrijven. Dus alle branches en van klein naar groot.

 

Na mijn vertrek in 1999 bij de Belastingdienst ben ik werkzaam geweest bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) en UWV afdeling looninspectie. Wederom als controlemedewerker.

 

Samengevat, een ruime werkervaring met betrekking tot fiscaliteiten en in de administratieve omgeving van ondernemingen.

 

Adviseurs

In mijn loopbaan ben ik een groot arsenaal aan adviseurs tegengekomen. Het viel op dat er vaak een grote afstand tussen de ondernemer en zijn adviseur bestaat. Ze hebben nauwelijks contact, er blijven vragen/onduidelijkheden bij de ondernemer waar geen aandacht aan wordt geschonken. Ook het niveau van de advisering op fiscaal, administratief en bedrijfseconomisch gebied laat vaak te wensen over.

 

Ik vond de tijd rijp om 'eens aan de andere kant van de tafel' de ondernemer bij te staan. Dit op een breed gebied: fiscale advisering, administratieve dienstverlening, vervaardigen van jaarstukken en bedrijfseconomische advisering.

 

Gezien de ervaring en opleidingen (MBA, SPD, HBO Management Opleiding, Project Management en de verschillende interne fiscale opleidingen bij de fiscus) zal dit zeker leiden tot een grote toegevoegde waarde voor u als ondernemer.

 

In september 2004 heb ik de stap gemaakt naar een eigen kantoor: Administratie- en Advieskantoor Gijbels.