Starters

Een eigen onderneming starten is voor veel mensen een spannende aangelegenheid.

Alle (financiële) zekerheden worden los gelaten om als zelfstandig ondernemer een toekomst op te bouwen.
Ook ik heb dit zelfde gevoel gehad.
In 2004 ben ik gestart met Administratie- en Advieskantoor Gijbels.
Dus ben ik zeker een 'ervaringsdeskundige'.

Mensen die overwegen een eigen bedrijf te starten nodig ik van harte uit om eens een afspraak te maken.
Samen kunnen we wat brainstormen over allerlei zaken.
Hierbij kan ik uiteraard aangeven wat de te nemen acties moeten zijn.

Hebt U eenmaal de stap genomen kan ik van dienst zijn met de benodigde advisering.
Ook met name gericht op de startende ondernemer.

Ondernemersbox

Wij werken samen met www.ondernemersbox.nl

Website Ondernemersbox.nl

Jonge Ondernemingen Sociëteit Tilburg

Na mijn start ben ik enkele jaren lid geweest (bestuurslid) van de Jonge Ondernemingen Sociëteit Tilburg.
Een laagdrempelige netwerkclub voor startende bedrijven.

Rabobank erg aktief voor starter

Naast de bekende Startersdag van de Kamer van Koophandel is ook de Rabobank erg actief voor starters.
Veel informatie en tips kun je vinden op Ik ga starten