Administraties / Jaarrekeningen

Voor uw administratie en/of jaarrekening zijn er een aantal mogelijkheden:

  • U levert periodiek: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks uw administratie in. Ik boek deze in het boekhoudpakket SnelStart en maak een periodieke rapportage en/of jaarrekening, die aan alle vastgestelde eisen voldoet.
  • U kunt er ook voor kiezen om zelf uw administratie te verwerken. Indien gewenst controleer ik de boekingen. Aan de hand van uw "output" maak ik de periodieke rapportage en/of jaarrekening.
  • ik voer uw administratie op het bedrijfsadres. Met name voor de wat grotere ondernemingen in het MKB is dit een uitstekende oplossing. Dit kan op een vast dag(deel) of op afroep.

Salarisadministratie

Dit onderdeel vraagt steeds meer specialistische kennis.
Gezien mijn ervaringen als looninspecteur heb ik besloten dit facet onder te brengen bij een gespecialiseerd loonbureau.

Uiteraard begeleiden we u hierbij.

Belastingen

Ik verzorg voor u de aangiften:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Dividendbelasting

En geef u uiteraard de benodigde adviezen.

Bedrijfseconomische adviezen

Algemene bedrijfseconomische advisering.
Onder andere rendementsverbetering, financieringen, investeringen, bedrijfsoverdrachten.

Starters

Startende ondernemers worden door AAG intensief begeleid. Vanaf de eerste oriƫntatie tot en met de feitelijke bedrijfsvoering. Ook ben ik een klankbord voor u.

En gezien de start in september 2004 ben ik zeker een "ervaringsdeskundige".